Ceník Prací

Konstrukční činnost

Cena služby je vždy stanovena, až po konzultaci s klientem, na základě vzájemné dohody a specifikace (objednávky) služby. Obvykle je cena stanovena dle náročnosti daného projektu. Je možné stanovit cenu podle počtu vynaložených hodin na vypracovaní požadované dokumentce s předem domluvenou hodinovou sazbou nebo také podle množství grafických formátů vytvořené dokumentace se sazbou za formát.

(Vysvětlení: formát A4 = 1 formát, formát A3 = 2 formáty, A2 = 4 formáty, A1 = 8 formátů, A0 = 16 formátů)

Oceňování movitého majetku

Cena služby je vždy stanovena, až po konzultaci s klientem, na základě vzájemné dohody a specifikace (objednávky) služby. Obvykle je cena stanovena dle náročnosti na ocenění daného předmětu.

    Orientační ceny


  • posudek na ocenění malých motorových vozidel..........cca 1.300,- až 1.500,-
  • posudek na ocenění velkých motorových vozidel.........cca 1.600,- až 2.000,-
  • posudek na ocenění přípojných vozidel.........................cca 1.000,- až 1.500,-
  • posudek na ocenění speciálních vozidel.......................cca 1.700,- až 2.100,-