Konstrukční činnost

Zabývám se konstruováním a projektováním ve strojírenství. Zaměřuji se převážně na lehčí strojírenskou výrobu, jako jsou dílce strojů a zařízení, přípravky pro výrobu. Výrobní dokumentaci zpracovávám buď na základě dodané projektové dokumentace nebo provedu kompletní návrh od prvopočátku po vzájemné konzultaci. Rovněž zpracovávám výrobní dokumentaci podle již vyrobených dílců, u kterých provedu fyzické proměření. Vytvářím výkresovou dokumentaci, která je dále podkladem pro výrobu jednotlivých dílců a montáž sestav.

  • tvorba výkresové dokumentace pro výrobu dle reálné součásti
  • tvorba dokumentace montážních sestav a kusovníků
  • zpracování výrobní dokumentace dle dodaného projektu
  • vývoj nových součástí, strojů a zařízení
  • průvodní dokumentace k výrobku, technické podmínky