Oprávnění

Konstrukční činnost

Živnostenské listy vydané Živnostenským úřadem v Náměšti nad Oslavou pro předměty podnikání:
konstrukční a projekční činnost ve strojírenství a pro zprostředkování obchodu a služeb.

Oceňování movitého majetku

Koncesní listina č. 371003 – 29262432, vydána dne 17.8.2007 Živnostenským úřadem v Náměšti nad Oslavou pod názvem: Oceňování majetku pro věci movité. Osvědčení vydané Ústavem soudního inženýrství č. 8714/2006, o odborné způsobilosti k výkonu znalecké činnosti ve smyslu § 4 odst. 1 písm. (b) zákona 36/1967 Sb.

Posuzování technického stavu

Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem v Náměšti nad Oslavou pro předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti strojírenství.